O RPK Centrum

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum programów badawczych UE na Mazowszu – zlokalizowany w Uniwersytecie Warszawskim przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych – współpracuje z

logo_pw logo_sggwsgh_logologo_alk

w ramach prowadzonej działalności wspierając uczestnictwo zespołów badawczych w Programie Horyzont 2020 poprzez działalność informacyjno-szkoleniową oraz doradztwo w zakresie, m.in.: przygotowania wniosków, umów grantowych oraz realizacji projektów. Działalność RPK Centrum finansowana jest ze środków MNiSW.

Działalność     O nas    Kontakt

Horyzont 2020

2020/10/18 How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants – komunikat KE

2020/10/15 Materiały z warsztatów KE: Novelties in Horizon Europe MGA

2020/10/06 Nagroda Kryształowej Brukselki

2020/09/23 Wstępne terminy konkursów ERC w 2021 roku

2020/09/22 Europejskie Dni Badań i Innowacji w formule on-line, 22-24 września 2020

Więcej wiadomości

RPK Centrum

2020/09/25 SPOTKANIE ON-LINE DLA INSTYTUCJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMACH RAMOWYCH BADAŃ I INNOWACJI UE MAJĄCE NA CELU WYMIANĘ DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WPROWADZANIA REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA W PROJEKTACH

2020/09/22 Granty i stypendia naukowe: zestawienie EURAXESS, wrzesień 2020

2020/08/11 Oferta grantów i stypendiów EURAXESS – sierpień 2020

2020/07/23 Seminarium on-line 28 lipca: Program COST

2020/07/10 ERC Advanced Grant: sesja pytań i odpowiedzi (online)

Więcej wiadomości

MNISW

2019/06/07 „Granty na granty” – wznowienie finansowania

2019/04/16 Premia na Horyzoncie 2

2018/02/20 Granty na granty – promocja jakości II – skrócony nabór do 30.09.2018 r.

2016/11/22 Zmiana w programie „Granty na granty: promocja jakości…”

2016/06/20 Rusza program „Granty na granty: promocja jakości”

Więcej wiadomości

Inne

2020/07/14EURATOM – dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre – badania nad energetyką jądrową

2020/05/20„Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu” – materiały z webinarium

2020/05/05Webinaria poświęcone kwestii przyjmowania zagranicznych naukowców na polskich uczelniach

2020/04/23„EUvsVirus Challenge” – paneuropejski hackaton poświęcony pandemii COVID-19

2020/04/20HORIZON Europe – Info-day Webinar: “European Innovation Council Pilot: EIC Pathfinder and Accelerator 2020 calls”

Więcej wiadomości

© 2020 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.