O RPK Centrum

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum programów badawczych UE na Mazowszu – zlokalizowany w Uniwersytecie Warszawskim przy Biurze Obsługi Badań – współpracuje z

logo_pw logo_sggwsgh_logologo_alk

w ramach prowadzonej działalności wspierając uczestnictwo zespołów badawczych w Programie Horyzont 2020 poprzez działalność informacyjno-szkoleniową oraz doradztwo w zakresie, m.in.: przygotowania wniosków, umów grantowych oraz realizacji projektów

Działalność     O nas    Kontakt

Horyzont 2020

2018/08/06 Main Changes Expected in the ERC Work Programme 2019

2018/07/25 INFO DAY – Implementing the Human Resources Strategy, 29.01.2019, Brussels

2018/07/25 How to define and manage background in Horizon 2020?

2018/05/25 20.06 Polish Widening Info Day – Warszawa

2018/05/07 9. Program Ramowy UE – HORIZON EUROPE

Więcej wiadomości

RPK Centrum

2018/07/18 Warsztaty dla wnioskodawców – Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o granty ERC

2018/06/15 Szkolenie open science & open access

2018/06/12 Seminarium COST

2018/05/02 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem instytucji partnerskich RPK CENTRUM

2018/02/12 COST Info Day na Akademii Leona Koźmińskiego – partnera RPK PB UE przy UW

Więcej wiadomości

MNISW

2018/02/20 Granty na granty – promocja jakości II – skrócony nabór do 30.09.2018 r.

2016/11/22 Zmiana w programie „Granty na granty: promocja jakości…”

2016/06/20 Rusza program „Granty na granty: promocja jakości”

2016/01/19 „Premia na Horyzoncie” – planowany nabór wniosków

2015/06/10 Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Więcej wiadomości

Inne

2017/11/13Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki

2017/06/08Baza aktualnych grantów i stypendiów

2016/09/13Nowy podręcznik „Komercjalizacja B+R” 2016

2016/07/12Nowa strona KPK PB UE w języku angielskim

2015/03/26Aspekty etyczne w badaniach

Więcej wiadomości

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.