O RPK Centrum

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum programów badawczych UE na Mazowszu – zlokalizowany w Uniwersytecie Warszawskim przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych – współpracuje z

logo_pw logo_sggwsgh_logologo_alk

w ramach prowadzonej działalności wspierając uczestnictwo zespołów badawczych w Programie Horyzont 2020 poprzez działalność informacyjno-szkoleniową oraz doradztwo w zakresie, m.in.: przygotowania wniosków, umów grantowych oraz realizacji projektów

Działalność     O nas    Kontakt

Horyzont 2020

2018/09/07 Program Pracy ERC na rok 2019 został opublikowany

2018/09/05 H2020 – Indicative Audit Programme

2018/09/05 Nowy wzór umowy grantowej z komentarzem – AMGA (wersja 5.0 z 3.07.2018 r.)

2018/09/03 Horyzont 2020 – najbliższe terminy zamknięcia wybranych konkursów

2018/08/24 Szkolenie ERA Chairs

Więcej wiadomości

RPK Centrum

2018/09/26 Szkolenie finansowe dla osób realizujących projekty w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie

2018/09/14 Przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020

2018/07/18 Warsztaty dla wnioskodawców – Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o granty ERC

2018/06/15 Szkolenie open science & open access

2018/06/12 Seminarium COST

Więcej wiadomości

MNISW

2018/02/20 Granty na granty – promocja jakości II – skrócony nabór do 30.09.2018 r.

2016/11/22 Zmiana w programie „Granty na granty: promocja jakości…”

2016/06/20 Rusza program „Granty na granty: promocja jakości”

2016/01/19 „Premia na Horyzoncie” – planowany nabór wniosków

2015/06/10 Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Więcej wiadomości

Inne

2018/09/07Europejskie Forum Technologiczne

2018/09/07EIT Awareness Day

2017/11/13Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki

2017/06/08Baza aktualnych grantów i stypendiów

2016/09/13Nowy podręcznik „Komercjalizacja B+R” 2016

Więcej wiadomości

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.