Zostań ekspertem KE

CALL FOR EXPERTS!

Kto może zostać ekspertem KE?

Eksperci w zakresie badań i innowacji w dowolnym obszarze naukowym lub technologicznym, posiadający stopień/tytuł nadany przez uczenie wyższą, dysponujący czasem w celu wykonania krótkoterminowych zadań powierzonych przez KE w zakresie:

– oceny wniosków projektowych,

– dokonania przeglądu realizowanych projektów badawczych i innowacyjnych,

– monitorowania postępów realizacji projektów, wyników, oddziaływania programów, doradztwa w zakresie nowych działań badawczych i innowacyjnych

 

Zarejestruj się na Portalu Uczestnika (Participant Portal) i dokonaj rejestracji w bazie ekspertów KE

 

7

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.