• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Realizacja projektu

  Niezwłocznie po podpisaniu przez beneficjenta umowy grantowej należy podjąć pierwsze kroki w celu rozpoczęcia realizacji projektu:

   

  1. Poinformowanie sekcji finansowej instytucji o rozpoczęciu realizacji projektu, przekazanie kopii umowy grantowej, ustalenie osoby odpowiedzialnej za rozliczanie projektu.

  2. Ustalenie kwestii wypłaty wynagrodzeń pracownikom beneficjenta oddelegowanym do pracy w projekcie, zgodnie z postanowieniami umowy grantowej i przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce. Rozpoczęcie procesu rekrutacji pracowników zatrudnianych z zewnątrz do projektu.

  3. Przygotowanie wzoru kart czasu pracy oraz poinformowanie pracowników projektu o konieczności wypełniania kart czasu pracy przynajmniej raz w miesiącu.

  4. Przypisanie w systemie Participant Portal osoby upoważnionej do podpisywania raportów finansowych (FSIGN).

   

   

   

   

  Participant Portal – Paperless grant management (presentation)

   

  5. Opodatkowanie dochodów

   

  a) cudzoziemca uzyskiwanych w Polsce

  Strona Euraxess Polska: http://www.euraxess.pl/index.php/instytucje/opodatkowanie-dochodow

   

  – Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania

   

  b) dochodów zagranicznych: http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/28/broszura_dochody_zagraniczne_2011.pdf

   

  Strona Euraxess Polska: http://www.euraxess.pl/index.php/dla-naukowcow/podatki

  Kontakt: http://www.euraxess.pl/index.php/dane-kontaktowe

   

  UWAGA:

  Ze względu na rozbieżności interpretacyjne dot. stosowania przepisów podatkowych w zakresie stosowania zwolnień, zaleca się skontaktowanie się bezpośrednio z własnym Urzędem Skarbowym w celu uzyskania w tym zakresie dokładnej informacji.

   

  © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.