Własność intelektualna

1. The European IPR Helpdesk Your Guide to IP Commercialisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Your Guide to IP in Horizon 2020

3. Fact sheet: Open Access in Horizon 2020

4. EUROPEAN IPR HELPDESK

5. Jak oszacować koszt ochrony własności przemysłowej (patentu, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego) w krajach UE?

Europejska Sieć Krajowych Biur Własności Intelektualnej – INNOVACCESS – stworzyła narzędzie pozwalające na kalkulację kosztów ochrony: INNOVACCESS IP cost tool

 

6. IP52.org – Making sense of intellectual property:

http://ip52.org/category/ip-basics/

7. BRIDGE INFO

Serwis informacyjno-doradczy NCBiR w zakresie komercjalizacji wyników naukowych

http://bridge.gov.pl/

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.