• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Własność intelektualna

  1. The European IPR Helpdesk Your Guide to IP Commercialisation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Your Guide to IP in Horizon 2020

  3. Fact sheet: Open Access in Horizon 2020

  4. EUROPEAN IPR HELPDESK

  5. Jak oszacować koszt ochrony własności przemysłowej (patentu, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego) w krajach UE?

  Europejska Sieć Krajowych Biur Własności Intelektualnej – INNOVACCESS – stworzyła narzędzie pozwalające na kalkulację kosztów ochrony: INNOVACCESS IP cost tool

   

  6. IP52.org – Making sense of intellectual property:

  http://ip52.org/category/ip-basics/

  7. BRIDGE INFO

  Serwis informacyjno-doradczy NCBiR w zakresie komercjalizacji wyników naukowych

  http://bridge.gov.pl/

  © 2024 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.