• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Rusza program „Granty na granty: promocja jakości”

  Jeśli wniosek projektowy do programu badawczego UE uzyskał wysoką ocenę merytoryczną, można wystąpić o refundację kosztów poniesionych na jego przygotowanie!

  Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

  więcej

  © 2024 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.