Działalność

DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowym zadaniem RPK CENTRUM jest upowszechnianie informacji na temat programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) – „Horyzont 2020” oraz wspieranie zespołów badawczych z regionu mazowieckiego poprzez:

Działania informacyjne, w tym:
dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu Horyzont 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;

Działania konsultacyjne, w tym:
indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e -mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie zapytań dotyczących przygotowania wniosków i realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020;
konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów ogłoszonych w programie Horyzont 2020;
− pomoc w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów badawczo-innowacyjnych/ innowacyjnych.

Działania szkoleniowe, w tym:
szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. dotyczące zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
szkolenia – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Działania mentoringowe:
− wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno –szkoleniowo – doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem jest osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach programu Horyzont 2020.

 

O nas      Kontakt

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.