Archiwum

W dn. 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-mentoringowe na Wydziale Zarządzania UW zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW oraz WZ UW.
Tematyka spotkania dot. planowania i rozwoju scieżki kariery naukowej z wykorzystaniem środków programu Horyzont 2020, w tym działań Marii Skłodowskiej-Curie, grantów ERC. Przedmiotem spotkania były również zasady uczestnictwa w projektach badawczo-innowacyjych oraz zasady finansowania. Kontynuacją działań mentoringowych będą indywidualne spotkania i konsultacje z zainteresowanymi naukowcami.

——————————————————————————————————————————————————————————–

W dn. 23 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-mentoringowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW oraz WNE UW. Tematyka spotkania dot. planowania i rozwoju scieżki kariery naukowej z wykorzystaniem środków programu Horyzont 2020,w tym działań Marii Skłodowskiej-Curie, grantów ERC. Przedmiotem spotkania były również zasady uczestnictwa w projektach badawczo-innowacyjych, a także przyłącznaia się do konsorcjów badawczych oraz poszukiwania partnerów do projektów . Kontynuacją działań mentoringowych będą indywidualne spotkania i konsultacje z zainteresowanymi naukowcami.

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 29.03.2017 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty – jak przygotować wniosek w programie Horyzont 2020.

Data: 21 luty 2017, godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Auditorium Maximum, sala D


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Szkolenie finansowe z udziałem audytora dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020

Data: 19 grudnia 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego


logo_nowe-300-dpi

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty – jak przygotować wniosek w programie Horyzont 2020.

Data: 14 grudnia 2016 r.

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, budynek główny, sala 152


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Wydział Geografii UW

Data: 22.11.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii UW


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Data: 14.11.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów Potockich, Sala Balowa


 

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 21.10.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Bezpłatne warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie krok po kroku wniosków na ERC Starting Grants w ramach bieżącego konkursu ogłoszonego w programie Horyzont 2020

Data: 12.09.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW), sala 308

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

Szkolenie dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020 dot. kwalifikowalności koszów w projektach

Data: 25.08.2016 r., godz. 9:00 – 16:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW), sala 308

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 18.08.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 29.07.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 22.07.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 29.06.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

 

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Wydział Prawa i Adninistracji UW

Data: 28.06.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administacji UW

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Instytut Archeologii UW

Data: 20.06.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii UW

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Instytut Studiów Społecznych UW

Data: 24.05.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych UW

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Szkolenie finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020 (H2020) – rozliczanie kosztów osobowych

Data: 25.04.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, Sala B

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na: ,,Warsztaty finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020”.

Data: 18.04.2016 r., godz. 9:00 – 16:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów Potockich, Sala Balowa

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 21.03.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

Rejestracja zamknięta – brak miejsc

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Dzień informacyjny: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020.

„DZIAŁANIE RISE: OD POMYSŁU DO AUDYTU”

Data: 23.02.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW), sala 308

Rejestracja zamknięta

 


logo_cost-ccc5cb094927a3b18324e5c95e482b21 1_Znak ogólnodostępny_wersja podstawowa_PL

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. PROGRAMU COST

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestnictwa w Europejskim Programie Współpracy Naukowo-Technicznej (COST).

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów i inicjatyw.

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem http://www.cost.eu/.

Informacje o programie COST w jęz. polskim można znaleźć na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA:

DATA: 17.02.2016 r. (9:00 – 12:30)

MIEJSCE: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów – Potockich, Sala Balowa.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

REJESTRACJA: Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej organizatora: http://www.cost.eu/events/icf-warsaw

PROGRAM DO POBRANIA (kliknij aby pobrać)
Osoby do kontaktu w Uniwersytecie Warszawskim: Diana Pustuła, Magdalena Kleszczewska:

http://rpk-centrum.uw.edu.pl/kontakt/

 

****************************************************************

UWAGA: Podobne Spotkanie informacyjne ma się odbyć również w Krakowie 16.02.2016 r. na Politechnice Krakowskiej. Miejsce zostanie potwierdzone w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać u Pani Victorii Serrano Blázquez mariavictoria.serrano@cost.eu

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 8.02.2016 r.

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

Data:  27 stycznia 2016 r.

Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21  

Rejestracja zamknięta – brak wolnych miejsc


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: ,,Warsztaty – aspekty prawne w programie Horyzont 2020″.

Data: 21 grudnia 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Program


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

,,Warsztaty finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020”.

Data: 16.12.2015 r., godz. 9:00 – 16:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Rejestracja zamknięta


 

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)” w programie Horyzont 2020.

Data: 11.12.2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, parter

Rejestracja
Program


logo_sggw

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące wybranych konkursów w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji – HORYZONT 2020

Data: 8 grudnia 2015 r.

Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, sala D/311

Program

Rejestracja


            

Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Digital Economy Laboratory we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW zaprasza na bezpłatne szkolenie: ,,Horyzont 2020 – badania, rozwój, innowacje w skali międzynarodowej”. Szkolenie jest skierowane do naukowców z obszaru fizyki jądrowej, biologii, chemii oraz kadry administracyjnej obsługującej projekty badawcze.

Data: 30 listopada 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 a, sala A.

Rejestracja zamknięta


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

zaprasza na:

Warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020.

Data: 23.09.2015 r.., godz. 9:00 – 14:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 211, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW)

Program

Rejestracja zamknięta


 

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 3 września 2015 r.

Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 22 lipca 2015 r.

Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

Data: 16 lipca 2015 r.

Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

zaprasza na: Szkolenie dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)”

Data: 18 czerwca 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 107, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Program


logo_sggw

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

zaprasza na:

spotkanie informacyjne dotyczące 2.Wyzwania Społecznego (SC2): Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy w programie Horyzont 2020

Data: 17 czerwca 2015 r.

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, Aula II

 Program spotkania


Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

zaprasza na:

,,Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.”

Data: 11 marca 2015, godz. 9:00 – 15:45

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, parter

Program

Rejestracja zamknięta


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

,,WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020”.

Data: 14 stycznia 2015 r., godz. 9:00 – 14:15

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, parter

Rejestracja zamknięta

Program szkolenia


 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

,,Warsztaty finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020”.
Data: 12.12.2014 r., godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Rejestracja zamknięta

Program szkolenia


sgh_logo

Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE zaprasza na:

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne: ,,Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”.

Spotkanie poprowadzi: Ekspert KPK w obszarach H2020 – Małgorzata Krótki

Data: 14.11.2014 r., godz. 9:00

Współorganizatorzy: RPK Centrum, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, KPK PB UE

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, Gmach Główny sala nr 152 (I piętro)

Rejestracja zamknięta

Program

 


logo_horyzont

Regionalna konferencja ,,Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”

Data/Czas 29/10/2014
Całodniowe

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Kampus Główny, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) sala: Aula

Kategorie tematyczne:

Rodzaj wydarzenia: Konferencja

Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KPK PB UE, RPK Centrum w UW

Program konferencji

Więcej informacji i rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/?p=18783

Udział w konferencji jest bezpłatny.

logo_MNiSWlogo_KPK           logo_UWlogo_RPK

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z KPK PBUE i RPK Centrum organizuje konferencję „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”.Konferencja jest skierowana do przedstawicieli nauki, przedsiębiorców i administracji publicznej zainteresowanych udziałem w projektach badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Warszawskie wydarzenie jest pierwszym z cyklu 11 konferencji, które do końca roku odbędą się w pozostałych regionach.

Serdecznie zapraszamy!


22.10.2014 – 24.10.2014 – szkoła jesienna dla menedżerów projektów badawczych UE – aspekty prawne

BESTPRAC Training School “Understanding the EC Grant and Consortium Agreement – legal affairs for non-legals”

Wymiana dobrych praktyk

Rejestracja zamknięta

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW zaprasza na:

Warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na ERC Advanced Grants w ramach konkursu ogłoszonego w programie HORYZONT 2020

Data: 9.09.2014 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Rejestracja zamknięta

Program

 


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

zaprasza na:

WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)” w programie HORYZONT 2020.

Data: 18 lutego 2014 r., godz. 9:00 – 13:45

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Program

Rejestracja zamknięta

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.