• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Archiwum

  W dn. 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-mentoringowe na Wydziale Zarządzania UW zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW oraz WZ UW.
  Tematyka spotkania dot. planowania i rozwoju scieżki kariery naukowej z wykorzystaniem środków programu Horyzont 2020, w tym działań Marii Skłodowskiej-Curie, grantów ERC. Przedmiotem spotkania były również zasady uczestnictwa w projektach badawczo-innowacyjych oraz zasady finansowania. Kontynuacją działań mentoringowych będą indywidualne spotkania i konsultacje z zainteresowanymi naukowcami.

  ——————————————————————————————————————————————————————————–

  W dn. 23 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-mentoringowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW oraz WNE UW. Tematyka spotkania dot. planowania i rozwoju scieżki kariery naukowej z wykorzystaniem środków programu Horyzont 2020,w tym działań Marii Skłodowskiej-Curie, grantów ERC. Przedmiotem spotkania były również zasady uczestnictwa w projektach badawczo-innowacyjych, a także przyłącznaia się do konsorcjów badawczych oraz poszukiwania partnerów do projektów . Kontynuacją działań mentoringowych będą indywidualne spotkania i konsultacje z zainteresowanymi naukowcami.

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 29.03.2017 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty – jak przygotować wniosek w programie Horyzont 2020.

  Data: 21 luty 2017, godz. 10:00 – 14:00

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Auditorium Maximum, sala D


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Szkolenie finansowe z udziałem audytora dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020

  Data: 19 grudnia 2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego


  logo_nowe-300-dpi

  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty – jak przygotować wniosek w programie Horyzont 2020.

  Data: 14 grudnia 2016 r.

  Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, budynek główny, sala 152


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Wydział Geografii UW

  Data: 22.11.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii UW


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

  Data: 14.11.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów Potockich, Sala Balowa


   

  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 21.10.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Bezpłatne warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie krok po kroku wniosków na ERC Starting Grants w ramach bieżącego konkursu ogłoszonego w programie Horyzont 2020

  Data: 12.09.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW), sala 308

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

  Szkolenie dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020 dot. kwalifikowalności koszów w projektach

  Data: 25.08.2016 r., godz. 9:00 – 16:00

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW), sala 308

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 18.08.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 29.07.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 22.07.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 29.06.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

   

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Wydział Prawa i Adninistracji UW

  Data: 28.06.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administacji UW

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Instytut Archeologii UW

  Data: 20.06.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii UW

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Spotkanie informacyjno – mentoringowe: Instytut Studiów Społecznych UW

  Data: 24.05.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych UW

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Szkolenie finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020 (H2020) – rozliczanie kosztów osobowych

  Data: 25.04.2016 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, Sala B

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na: ,,Warsztaty finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020”.

  Data: 18.04.2016 r., godz. 9:00 – 16:00

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów Potockich, Sala Balowa

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 21.03.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013, (poziom – 1)

  Rejestracja zamknięta – brak miejsc

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Dzień informacyjny: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020.

  „DZIAŁANIE RISE: OD POMYSŁU DO AUDYTU”

  Data: 23.02.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW), sala 308

  Rejestracja zamknięta

   


  logo_cost-ccc5cb094927a3b18324e5c95e482b21 1_Znak ogólnodostępny_wersja podstawowa_PL

  ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. PROGRAMU COST

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestnictwa w Europejskim Programie Współpracy Naukowo-Technicznej (COST).

  Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

  COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów i inicjatyw.

  Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem http://www.cost.eu/.

  Informacje o programie COST w jęz. polskim można znaleźć na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html

  DATA I MIEJSCE SPOTKANIA:

  DATA: 17.02.2016 r. (9:00 – 12:30)

  MIEJSCE: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów – Potockich, Sala Balowa.

  Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

  REJESTRACJA: Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej organizatora: http://www.cost.eu/events/icf-warsaw

  PROGRAM DO POBRANIA (kliknij aby pobrać)
  Osoby do kontaktu w Uniwersytecie Warszawskim: Diana Pustuła, Magdalena Kleszczewska:

  http://rpk-centrum.uw.edu.pl/kontakt/

   

  ****************************************************************

  UWAGA: Podobne Spotkanie informacyjne ma się odbyć również w Krakowie 16.02.2016 r. na Politechnice Krakowskiej. Miejsce zostanie potwierdzone w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać u Pani Victorii Serrano Blázquez mariavictoria.serrano@cost.eu

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 8.02.2016 r.

  Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data:  27 stycznia 2016 r.

  Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21  

  Rejestracja zamknięta – brak wolnych miejsc


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: ,,Warsztaty – aspekty prawne w programie Horyzont 2020″.

  Data: 21 grudnia 2015 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

  Program


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

  ,,Warsztaty finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020”.

  Data: 16.12.2015 r., godz. 9:00 – 16:00

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

  Rejestracja zamknięta


   

  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)” w programie Horyzont 2020.

  Data: 11.12.2015 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, parter

  Rejestracja
  Program


  logo_sggw

  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące wybranych konkursów w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji – HORYZONT 2020

  Data: 8 grudnia 2015 r.

  Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, sala D/311

  Program

  Rejestracja


              

  Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Digital Economy Laboratory we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW zaprasza na bezpłatne szkolenie: ,,Horyzont 2020 – badania, rozwój, innowacje w skali międzynarodowej”. Szkolenie jest skierowane do naukowców z obszaru fizyki jądrowej, biologii, chemii oraz kadry administracyjnej obsługującej projekty badawcze.

  Data: 30 listopada 2015 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 a, sala A.

  Rejestracja zamknięta


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

  zaprasza na:

  Warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020.

  Data: 23.09.2015 r.., godz. 9:00 – 14:00

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 211, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (stary BUW)

  Program

  Rejestracja zamknięta


   

  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 3 września 2015 r.

  Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 22 lipca 2015 r.

  Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  zaprasza na: Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badan i innowacji HORYZONT 2020 .

  Data: 16 lipca 2015 r.

  Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

  zaprasza na: Szkolenie dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)”

  Data: 18 czerwca 2015 r.

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 107, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

  Program


  logo_sggw

  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

  zaprasza na:

  spotkanie informacyjne dotyczące 2.Wyzwania Społecznego (SC2): Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy w programie Horyzont 2020

  Data: 17 czerwca 2015 r.

  Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, Aula II

   Program spotkania


  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW

  we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

  zaprasza na:

  ,,Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.”

  Data: 11 marca 2015, godz. 9:00 – 15:45

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, parter

  Program

  Rejestracja zamknięta


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

  ,,WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020”.

  Data: 14 stycznia 2015 r., godz. 9:00 – 14:15

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, parter

  Rejestracja zamknięta

  Program szkolenia


   

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na:

  ,,Warsztaty finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020”.
  Data: 12.12.2014 r., godz. 9:00 – 16:00
  Miejsce:
  Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

  Rejestracja zamknięta

  Program szkolenia


  sgh_logo

  Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE zaprasza na:

  Spotkanie informacyjno – konsultacyjne: ,,Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”.

  Spotkanie poprowadzi: Ekspert KPK w obszarach H2020 – Małgorzata Krótki

  Data: 14.11.2014 r., godz. 9:00

  Współorganizatorzy: RPK Centrum, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, KPK PB UE

  Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, Gmach Główny sala nr 152 (I piętro)

  Rejestracja zamknięta

  Program

   


  logo_horyzont

  Regionalna konferencja ,,Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”

  Data/Czas 29/10/2014
  Całodniowe

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Kampus Główny, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) sala: Aula

  Kategorie tematyczne:

  Rodzaj wydarzenia: Konferencja

  Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KPK PB UE, RPK Centrum w UW

  Program konferencji

  Więcej informacji i rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/?p=18783

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  logo_MNiSWlogo_KPK           logo_UWlogo_RPK

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z KPK PBUE i RPK Centrum organizuje konferencję „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”.Konferencja jest skierowana do przedstawicieli nauki, przedsiębiorców i administracji publicznej zainteresowanych udziałem w projektach badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Warszawskie wydarzenie jest pierwszym z cyklu 11 konferencji, które do końca roku odbędą się w pozostałych regionach.

  Serdecznie zapraszamy!


  22.10.2014 – 24.10.2014 – szkoła jesienna dla menedżerów projektów badawczych UE – aspekty prawne

  BESTPRAC Training School “Understanding the EC Grant and Consortium Agreement – legal affairs for non-legals”

  Wymiana dobrych praktyk

  Rejestracja zamknięta

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW zaprasza na:

  Warsztaty dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na ERC Advanced Grants w ramach konkursu ogłoszonego w programie HORYZONT 2020

  Data: 9.09.2014 r., godz. 9:00 – 15:00
  Miejsce:
  Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

  Rejestracja zamknięta

  Program

   


  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

  zaprasza na:

  WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)” w programie HORYZONT 2020.

  Data: 18 lutego 2014 r., godz. 9:00 – 13:45

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

  Program

  Rejestracja zamknięta

  © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.