• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Ocena wniosków

  Podstawowe zasady:

  • Ocena projektów przez niezależnych ekspertów powołanych przez KE,

  • Zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

  • Możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu, o ile wynika to z warunków konkursu).

   

  Podstawowe kryteria oceny:

  • Quality (doskonałość naukowa i/lub technologiczna),

  • Impact (potencjalny wpływ poprzez rozwój, rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu),

  • Implementation (struktura zarządzania i procedury, jakość konsorcjum i     dobór partnerów, alokacja zasobów (kalkulacja i uzasadnienie kosztów))

  WYJĄTEK: ERC –> TYLKO „doskonałość naukowa” (w odniesiu do projektu oraz profilu naukowego badacza)

  We wnioskach należy podkreślić „europejski wymiar projektu”/ „wartość dodaną projektu dla Europy” (European added value)

   

  Zostań ekspertem instytucji UE!

  Oceniaj wnioski, postępy w realizacji projektów, zaożenia oraz wdrożenie programów i polityk UE!

  1. Stwórz konto użytkownika na Funding & Tender Opportunities Portal (zakładanie konta użytkownika krok po kroku)

  2. Zapoznaj się z informacją o konkursach o naborze ekspertów, w tym w programie HORYZONT 2020

  3. Zarejestruj się w bazie ekspertów – stwórz profil eksperta w zakładce „My expert Area”

  4. Zapoznaj się ze standardową prezentacją dotyczącą zasad i procedury oceny wniosków (patrz poniżej „przydatne linki”)

   

  Przydatne linki:

  © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.