• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Premia na Horyzoncie 2

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło nabór wniosków do projektów Premia na Horyzoncie. Oferta Ministerstwa przewiduje dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację grantów z programu Horyzont 2020.

  Wysokość środków o jakie można się ubiegać:

  Wnioski składane są elektronicznie przez system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl oraz dodatkowo należy dostarczyć do Ministerstwa wydruk wniosku podpisany przez kierownika jednostki (dyrektora instytutu/dziekana uczelni).

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW.

  © 2024 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.