Aktualności

2017/11/13 Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki

2017/11/06 Dzień Informacyjny dotyczący Działań Marii Skłodowskiej- Curie w Programie Horyzont 2020

2017/10/19 Spotkania dot. kariery i mobilności dla młodych naukowców – Projekt NAUKOWIEC

2017/08/07 Szkolenie finansowe 29.08.2017 r.

2017/07/14 Baza ofert instytucji goszczących MSCA – stypendia indywidualne wyjazdowe

2017/07/11 Warsztaty MSCA IF 20.07.2017

2017/06/08 Aktualne granty i stypendia

2017/05/24 Wskazówki ewaluatorów

2017/05/12 Zaproszenie na międzynarodową konferencje: „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture”

2017/04/21 Code of Conduct for Research Integrity (wersja z marca 2017 r.)

© 2017 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.