Aktualności

2018/01/03 Horizon 2020 – 3-year fully funded Ph.D. program in Ageism, Bar-Ilan University, Israel

2017/12/27 European Researchers’ Night Info-day – prezentacje z 14.12.2017

2017/12/15 KE opublikowała dokument „Horizon 2020 Indicative Audit Programme” 2017

2017/12/14 Open Science, Open Access – deposit and publish in Open Access, comply with H2020 rules

2017/12/11 Prof. Piotr Sankowski z MIM UW multizdobywcą grantów ERC

2017/12/11 Program Horyzont 2020 – konkurs na Innovative Training Networks trwa do 17.01.2018 r. (17:00)

2017/12/11 EC Communication Campaign: Horizon 2020 Financial rules (prezentacja KE do pobrania)

2017/11/13 Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki

2017/11/06 Dzień Informacyjny dotyczący Działań Marii Skłodowskiej- Curie w Programie Horyzont 2020

2017/10/19 Spotkania dot. kariery i mobilności dla młodych naukowców – Projekt NAUKOWIEC

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.