Zasady finansowania

 

*) Przez „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” rozumie się podmiot prawny, którego celem, z racji formy prawnej, nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków”


Poradniki

Annotated Model Grant Agreement

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Aspekty finansowe” – poradnik dla uczestników programu Horyzont 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Legal and Financial issues (presentation)

 


 

H2020 – najczęściej zadawane pytania – aspekty prawne i finansowe (wersja angielska)

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.