• Wymiana dobrych praktyk

    Wymiana dobrych praktyk
  • Informacje dodatkowe

  • Granty i stypendia

  • How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants – komunikat KE

    Komisja Europejska przypomina beneficjentom programu Horyzont 2020 o prawidłowym wydatkowaniu środków w ramach realizowanych projektów oraz przedstawia najczęściej popełniane błędy, wykrywane w trakcie audytów finansowych, w komunikacie: „How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants„.

    © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.