• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Szkolenia

  Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem instytucji partnerskich RPK CENTRUM

  W dn. 21-22 maja br. odbędzie się spotkanie wyjazdowe RPK Cenytum przy BOB UW z instytucjami partnerskimi, tj. PW, SGH, SGGW oraz ALKEuropejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach. Przredmiotem spotkania będzie, m.in. przedyskutowanie kwestii dot. nowych zasad wynagradzania w programie H2020, rozliczanie projektów, raportowanie i audyt, koordynowanie projektów, dotychczasowe uczestnictwo jednostek naukowych z Mazowsza w programie H2020, wymiana dobrych praktyk w prowadzeniu biur obsługujących programy badawcze UE oraz inne tematy zgłoszone przez uczestników.

  W spotkaniou weźmie udział również ekspert KPK PB UE ds. finansowych – Pani Barbara Trammer.

  © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.