• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Zostań ekspertem KE

  CALL FOR EXPERTS!

  Kto może zostać ekspertem KE?

  Eksperci w zakresie badań i innowacji w dowolnym obszarze naukowym lub technologicznym, posiadający stopień/tytuł nadany przez uczenie wyższą, dysponujący czasem w celu wykonania krótkoterminowych zadań powierzonych przez KE w zakresie:

  – oceny wniosków projektowych,

  – dokonania przeglądu realizowanych projektów badawczych i innowacyjnych,

  – monitorowania postępów realizacji projektów, wyników, oddziaływania programów, doradztwa w zakresie nowych działań badawczych i innowacyjnych

   

  Zarejestruj się na Portalu Uczestnika (Participant Portal) i dokonaj rejestracji w bazie ekspertów KE

   

  7

  © 2024 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.