• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Zasady finansowania

   

  *) Przez „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” rozumie się podmiot prawny, którego celem, z racji formy prawnej, nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków”


  Poradniki

  Annotated Model Grant Agreement

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  „Aspekty finansowe” – poradnik dla uczestników programu Horyzont 2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Legal and Financial issues (presentation)

   


   

  H2020 – najczęściej zadawane pytania – aspekty prawne i finansowe (wersja angielska)

  © 2024 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.