Ocena wniosków

Podstawowe zasady:

• Ocena projektów przez niezależnych ekspertów powołanych przez KE,

• Zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

• Możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu, o ile wynika to z warunków konkursu).

 

Podstawowe kryteria oceny:

• Quality (doskonałość naukowa i/lub technologiczna),

• Impact (potencjalny wpływ poprzez rozwój, rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu),

• Implementation (struktura zarządzania i procedury, jakość konsorcjum i     dobór partnerów, alokacja zasobów (kalkulacja i uzasadnienie kosztów))

WYJĄTEK: ERC –> TYLKO „doskonałość naukowa” (w odniesiu do projektu oraz profilu naukowego badacza)

We wnioskach należy podkreślić „europejski wymiar projektu”/ „wartość dodaną projektu dla Europy” (European added value)

 

Zostań ekspertem instytucji UE!

Oceniaj wnioski, postępy w realizacji projektów, zaożenia oraz wdrożenie programów i polityk UE!

1. Stwórz konto użytkownika na Funding & Tender Opportunities Portal (zakładanie konta użytkownika krok po kroku)

2. Zapoznaj się z informacją o konkursach o naborze ekspertów, w tym w programie HORYZONT 2020

3. Zarejestruj się w bazie ekspertów – stwórz profil eksperta w zakładce „My expert Area”

4. Zapoznaj się ze standardową prezentacją dotyczącą zasad i procedury oceny wniosków (patrz poniżej „przydatne linki”)

 

Przydatne linki:

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.