Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Polskie jednostki naukowe, które ubiegają się o granty unijne, mają szansę otrzymać finansowe wsparcie. Na pokrycie kosztów przygotowania wniosku można zdobyć nawet 30 tys. zł. Program ma zachęcać polskie jednostki naukowe do sięgania po granty unijne, a także wspomóc naukowców w podnoszeniu jakości przygotowywanych wniosków.
Resort nauki w 2015 r. ogłosił drugą edycję programu „Granty na granty”.

W ramach programu mozna uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów.Moga też liczyć na pomoc ekspertów z doświadczeniem w ocenie aplikacji do konkursów europejskich i specjalistów w danej dziedzinie. Baza  ekspertów tworzona jest od kwietnia 2015 r. pod adresem gng.kpk.gov.pl

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

 

Źródło: MNiSZ

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.