Składanie wniosków

Składanie wniosków w 6 krokach: Składanie wniosków odbywa się w systemie elektronicznym poprzez tzw. Portal Uczestnika (Participant Portal) po zalogowaniu się do systemu.