Obchody 10-lecia ERC – Seminarium i otwarte wykłady z okazji 10-lecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Powołana w 2007 r. i finansowana ze środków 7. Programu Ramowego, a obecnie z Horyzontu 2020, ERC finansuje przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe prowadzone w Europie.

W tym roku w wielu krajach w Europie i na świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 10 lat funkcjonowania ERC. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dwa wydarzenia:

10-LOGO_WHITE

Źródło: KPK

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.