Nowy podręcznik „Komercjalizacja B+R” 2016

Podręcznik „Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016” kierowany jest głównie do przedstawicieli ośrodków naukowych, zajmujących się transferem i komercjalizacją B+R. Polecany jest też wszystkim zainteresowanym współpracą z ośrodkami naukowymi, ponieważ z jednej strony umożliwia poznanie ich specyfiki, a z drugiej – zaznajomienie się z rozwiązaniami prawnymi, które pomogą usprawnić współpracę i wyeliminować bariery kooperowania. Kolejne już wydanie podręcznika uwzględnia i podsumowuje ostatnie zmiany prawne oraz dorobek praktyki z ostatnich lat i stanowi dobre przygotowanie do nadchodzących zmian w dziedzinie komercjalizacji B+R.

Dodatkowe informacje i podręcznik do pobrania znajdziecie Państwo na stronie: http://bridge.gov.pl/media/publikacje/publikacja/pokaz/komercjalizacja-b-r-dla-praktykow-2016/

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.