Aspekty etyczne w badaniach

1.banner_allea                〈link

2. A European Code of Conduct for Research Integrity                〈pdf

 

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.